วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีคนเก่งโรงเรียนธัญวิทย์ที่เข้าร่วมการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรมงกุฎ ครั้งที่ 10  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 โดยผลการแข่งขันมีดังนี้


       1.) ด.ญ.ปิณฑิรา อนุชิตชาญชัย 
            ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎระดับประถมต้น มีคะแนนลำดับที่ 8
            จากผู้เข้าสอบ 648 คน ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 2000 บาท
            จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       2.) ด.ช.วชิรวิทญ์ คงเสรีนุสรณ์
            ได้รับรางวัลชมเชยระดับประถมปลาย มีคะแนนลำดับที่ 15
            จากผู้เข้าสอบ 920 คน ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 1000 บาท
            จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       3.) ด.ช.บัณณธร คำเคน
            ได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์มาตราฐาน ระดับประถมปลาย มีคะแนนลำดับที่ 61
            จากผู้เข้าสอบ 920 คน ได้รับเกียรติบัตรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/